Frisk udelivs-pædagog til børnehaven i Skallebølle

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Står børns livsglæde, læring og leg øverst på din dagsorden? Elsker du frisk luft, at skabe naturoplevelser og følge barnets spor? Ligger faglig nysgerrighed og pædagogisk udvikling implicit i både tanke og handling hos dig? Er du i stand til at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde? Og har du lyst til at være en del af et engageret hold, som rummer gode kolleger med varme hjerter og godt humør? Så er det nu – vi har en ledig plads på vores hold!

Vi bliver flere og flere, og derfor søger vi en nærværende, naturglad og initiativrig pædagog til vores team i Skallebølle

Stillingen er umiddelbart på fuldtid pr. 1. januar 2024 – både timetal og start kan dog forhandles.

Hvem er vi

Børnehaven i Skallebølle er en del af Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området, som dækker området i Vissenbjerg by, landsbyerne Skalbjerg og Skallebølle og favner 20 dagplejere, 2 vuggestuer og 3 børnehaver med tilsammen ca. 300 herlige børn i alderen 0-6 år. 

Vi bor på toppen af Assens Kommune, og alle vores enheder ligger omkranset af skøn natur, der byder op til både eventyr og bevægelse.

Fælles for alle vores enheder er, at vi har en anerkendende tilgang til børnene. Omsorg, nærvær og engagement for og til det enkelte barn og dets familie er essentielt hos os. Vi arbejder med en tæt og åben dialog som redskab for et reelt og ligeværdigt forældresamarbejde. 

Desuden arbejder vi internt struktureret og fokuseret omkring børns overgange, også eksternt her i tæt samarbejde med Vissenbjerg Skole. Vi har et målrettet tværprofessionelt samarbejde med sundhedsplejersker, fysioterapeuter, og PPR, blandt andet ift. tidlig indsats og Assens Kommunes visioner.

P.t. er vi samlet ca. 76 dygtige personaler, som med hver deres unikke kompetencer gør vores område fagligt stærkt. Vi har værdibaseret personaleledelse og fordrer faglighed, fleksibilitet og engagement.

Om jobbet

Stillingen er i Bøllehuset børnehave, som er et stort og inspirerende hus, hvor der er børnehave og vuggestue, samt legestue for de lokale dagplejere. Bøllehuset ligger i landsbyen Skallebølle, logistisk tæt ved motorvejstilkørslen og tæt på Odense. Vi har god plads både inde og ude, hvilket giver nogle fantastiske rammer for både fordybelse og bevægelse.

Vi har en skøn legeplads, der er omsluttet af træer, hvor der er rig mulighed for leg og bevægelse på store arealer, op ad skrænter og gemt i buskads. Vi har nem adgang til og gør meget ofte brug af skov og fodboldbaner, skolegård og gymnastiksal ved den gamle Skallebølle Skole.

Pt. er der 12 vuggestue børn og 60 børnehave børn i Bøllehuset. Børnene er fordelt efter alder på tre grupper, Storegruppen, Mellegruppen og Mindstegruppen. Leg og aktiviteter foregår både i aldersopdelte og aldersintegrerede grupper.

Stillingen er på mindstegruppen med børn i alderen 3-4 år.

Vi tilbyder dig
 • Et spændende, dynamisk og ansvarsfuldt job med mange forskellige facetter
 • Et job med masser af frisk luft og bevægelse
 • En engageret personalegruppe, som rummer gode kolleger med varme hjerter og godt humør
 • En områdeleder og faglige ledere, som arbejder tæt på kerneopgaven, og som udøver værdibaseret ledelse
 • Et område i faglig forandring og forankring, der tager afsæt i den ny dagtilbudslov og den styrkede læreplan, lokal kompetenceudvikling, samt børns overgange
 • Et spændende arbejde, der har fokus på kvalitet i kerneopgaven og pædagogisk kvalitetsudvikling
 • Et tæt samarbejde med forældre, kolleger, dagplejen, skolen og andre fagprofessionelle.
Hvem er du

Som kommende kollega ønsker vi en uddannet pædagog, der;

 • Møder alle børnene med varme, begejstring og glæde
 • Er ansvarsbevidst, handlekraftig og initiativrig
 • Forstår at gå både forrest, ved siden af og bag ved barnet i det daglige pædagogiske arbejde
 • Holder af natur og udelivets glæder
 • Er konstruktiv, åben og ærlig i samarbejdet med forældrene
 • Er anerkendende, nærværende og engageret i mødet med børn, forældre og personaler
 • Kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning
 • Er lydhør og finder det naturligt både at give og modtage sparring
 • Er bevidst fagligt nysgerrig, samt udviser tillid og fleksibilitet i samarbejdet med kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • Arbejder loyalt i forhold til de fælles værdier, mål og indsatser – både fra huset, området og kommunalt hold.
Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Du er også meget velkommen til at kontakte områdeleder Birgitte Buur på tlf. 23 28 37 30 eller faglig leder Malene Kirkeskov på tlf. 24 84 11 51, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=77aef0d7)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Assens Kommune - Områdeinstitution Vissenbjerg, Rådhus Allé, 5610 Assens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950770

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet