Organist på 22 timer søges til Vor Frue Kirke i Assens (vikariat)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger pr. 1. november 2023 eller snarest derefter vikar for vores organist ved Vor Frue Kirke i Assens. Vikariatet forventes at vare frem til 31. juli 2024, evt. med mulighed for fastansættelse derefter.

Assens er en gammel købstad på Vestfyn, hvor Fyns næststørste kirke, vor Frue Kirke i Assens, ligger smukt i den gamle bydel nær havn og marina. Kun 5 km. mod øst ligger landsbyen Gamtofte med den store kirke placeret midt i et naturskønt område omgivet af skove og åbne vidder. Her er mulighed for et aktivt fritidsliv både til lands og til vands. Assens by har desuden et rigt kulturliv med bl.a. et sangkraftcenter, en teaterforening og kulturhuset Tobaksgaarden, der alle afholder et bredt udbud af koncerter.

Ved Vor Frue Kirke er vi stolte af at have Danmarks ældste drengekor, ”Syngedrengene”, der er et anerkendt drenge– og mandskor med 30-40 medlemmer, som nyder meget stor opbakning på egnen. Koret har egen korleder.

Til at sikre det høje musikalske niveau søges en vikar for organisten med

  • høj faglighed som organist
  • god fornemmelse for liturgien
  • lyst til at betjene begge kirker
  • fleksibilitet og engagement i forhold til nye tiltag
  • en positiv indstilling til stillingens mange facetter og interessenter, og med
  • fokus på det gode samarbejde, hvor vi sammen kan skabe en inspirerende og meningsfuld oplevelse i menighedslivet.

Vi tilbyder

  • En stilling på 22 timer
  • Fast fridag om mandagen
  • Gode kontorfaciliteter

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10, Centralorganisationen af 2010 for enten kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266 kr. – 433.004 kr. (nutidskroner ved ansættelse på fuld tid). Fikspunktet er 303.863 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836 kr. (nutidskroner ved ansættelse på fuld tid).

OK tillæg på 985 kr. (nutidskroner ved ansættelse på fuld tid).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for en ansøger med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn på mellem 330.649 kr. og 402.903 kr. årligt ved ansættelse på fuld tid (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.543 kr. og 66.074 kr. ved ansættelse på fuld tid (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet og i forhold til beskæftigelsesgraden.

Årslønnen for ansøger med eksamen i orgelspil- og korledelse (tidligere PO- organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner ved ansættelse på fuld tid), og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220 årligt (nutidskroner ved ansættelse på fuld tid). Indplacering sker efter anciennitet og i forhold til beskæftigelsesgraden. Rådighedstillægget udgør årligt 32.342. (nutidskroner ved fuld tid) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand Vibeke Busse Andersen på telefonnummer 30697650

Kontaktperson Frank Lissner på telefonnummer 29313608

Sognepræst Ole Hyldegaard Hansen på telefonnummer 21402701

Sognepræst Birgitte Lerche på telefonnummer 64715253

Ansøgningsfrist mandag d. 9. oktober 2023.

Ansøgningen med relevante bilag og eventuelle referencer sendes til:

Assens-Gamtofte Menighedsråd mail:   7801fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted kort efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Læs mere om sognene på www.assenskirke.dk

 

Generelle informationer:

Orglet i Vor Frue Kirke er bygget af Marcussen & sønner i 1964.

Det har 35 stemmer, 3 manualer og pedal. Derudover er der et Orgelpositiv Henk Klop 2004 med 4 stemmer samt et engelskbygget orgel fra 1849 fra firmaet Hunter & Webb med 16 stemmer, 2 manualer og pedal. Orglet fungerer som kororgel til mindre andagter og som ledsageinstrument for Syngedrengene.

I Gamtofte er orglet bygget af Bruno Christensen i 1969. Orglet har 9 stemmer.

Ved kirkerne er der ansat 3 præster, hvoraf den ene også er provst i Assens Provsti, samt en kirketjener og en korleder. På kirkegården er der alt efter årstiden ansat op til 10 personer. Derudover er der en kordegn og en deltids sekretær for Koret. Menighedsrådet består af 11 valgte medlemmer samt de 3 præster

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Assens-Gamtofte Kirker, Adelgade, 5610 Assens

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910735

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet